Početna strana
adresa :   Džona Kenedija 67, Beograd
tel : +381 11 711 6096
  +381 63 700 8995
email sigmatehbgd@yahoo.com

English

German

France
 

a

O nama a

 

Firma Sigmateh d.o.o., osnovana je 1996 god, sa sedištem u Beogradu, na adresi Milutina Milankovića 1. Prvobitne aktivnosti firme vezane su za zastupanje, prodaju, tehničku podršku i servis opreme za iznalaženje grešaka na podzemnim energetskim i telekomunikacionim kablovim proizvođača Seba KMT iz Nemačke što i do danas pretstavlja okosnicu delovanja firme.

Od 2002. godine Sigmateh d.o.o. postaje zastupnik i proizvođača opreme za merenje električnih veličina, Chauvin Anroux iz Francuske i čini da ovaj proizvođač dobije svoje mesto na tržištu Srbije koje i zaslužuje.

Tokom 2007 - 2015, Sigmateh je uspostavio partnerski odnos sa još nekoliko renomiranih evropskih proizvođača, iz različitih oblasti i to:

  • IBEKO POWER AB, iz Švedske – instrumenti za ispitivanje sekundarne zaštite (za merenje prelaznih otpora strujinih prekidača, za merenje otpora namotaja transformatora, za merenje vremena reagovanja zaštite ...).

  • MALÅ, iz Švedske – georadarska oprema ( lokacija/detekcija podzemnih objekata, tunela, arheloloških spomenika, različitih slojeva i struktura tla, podzemnih voda.... )

  • AESA, iz Švajcarske – uređaji za fabričko testiranje svih parametara telekomunikacionih i energetskih kablova

  • KANRES, iz Poljske – robotizovane kamere za inspekciju cevi

U 2015., Seba KMT postaje deo MEGGER grupe, a Sigmateh tako postaje deo MEGGER porodice sa zaduženjem za program mernih kola i ostale opreme koja se tiče ispitivanja, dijagnostike i lociranja mesta kvara na enegertskim kablovima.

Ispitno-merna oprema za podzemne energetske i telekom kablove, elektro instrumenti, alati, geo radari, podzemni detektori metala...